Giải bài 24 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 24 Trang 12 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Đề bài 24 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức 49x² – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5 ;          b) x = 1/7.

Lời giải câu 24 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 24 Trang 12 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)