Giải bài 24 Trang 111 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 24 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Đề bài 24 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C.

a) Chứng minh rằng CB là tiếp tuyến của đường tròn.

b) Cho bán kính của đường tròn bằng 15cm, AB = 24 cm. Tính độ dài OC.

Lời giải câu 24 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 24 trang 111 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)