Giải bài 23 Trang 89 SGK toán lớp 7 – Tập 1

Giải bài 23 Trang 89 SGK toán lớp 7 Tập 1. phần bài tập Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

Đề bài 23 Trang 89 SGK Toán 7 – Tập 1:

Giai bai 23 Trang 89 SGK toan lop 7 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu 23 Trang 89 SGK Toán 7 – Tập 1:

Hình ảnh của chiếc thang cho ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị.

(BAIVIET.COM)