Giải bài 23 Trang 75 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 23 Trang 75 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Đề bài 23 Trang 75 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính : a) 2763 + 152 ;        b) (-7) + (-14) ;        c) (-35) + (-9).

Lời giải câu 23 Trang 75 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 23 Trang 75 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)