Giải bài 23 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 23 Trang 12 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Đề bài 23 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1:

Chứng minh rằng:

(a + b)² = (a – b)² + 4ab ;

(a – b)² = (a + b)² – 4ab.

Áp dụng:

a) Tính (a – b)², biết a + b = 7 và a . b = 12.

b) Tính (a + b)², biết a – b = 20 và a . b = 3.

Lời giải câu 23 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 23 Trang 12 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)