Giải bài 22 Trang 55 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 22 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Đề bài 22 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x.

b) Khi x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Lời giải câu 22 Trang 55 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 22 trang 55 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)