Giải bài 22 Trang 46 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 22 Trang 46 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số.

Đề bài 22 Trang 46 SGK Toán 8 – Tập 1:

Áp dụng qui tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức:

Giai bai 22 Trang 46 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 22 Trang 46 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 22 Trang 46 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)