Giải bài 22 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 22 Trang 12 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Đề bài 22 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính nhanh:

a) 101² ;     b) 199² ;     c) 47 . 53

Lời giải câu 22 Trang 12 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 22 Trang 12 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)