Giải bài 22 Trang 111 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 22 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Đề bài 22 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường thẳng d, điểm A nằm trên đường thẳng d, điểm B nằm ngoài đường thẳng d. Hãy dựng đường tròn (O) đi qua điểm B và tiếp xúc với đường thẳng d tại A.

Lời giải câu 22 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 22 trang 111 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)