Giải bài 21 Trang 54 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 21 Trang 54 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Đề bài 21 Trang 54 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y = (2m + 1)x – 5

Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Lời giải câu 21 Trang 54 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 21 trang 54 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)