Giải bài 21 Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Giải bài 21 Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1 phần Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau trong sách giáo khoa toán 9 tập 1.

Đề bài:

Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y = (2m + 1)x – 5

Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Lời giải: Bài 21 (Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1)

Hàm số y = mx + 3 có các hệ số a = m, b = 3.

Hàm số y = (2m + 1)x – 5 có các hệ số a’ = 2m + 1, b’ = -5

a) Vì hai hàm số là hai hàm số bậc nhất nên a và a’ phải khác 0, tức là:

m ≠ 0 và 2m + 1 ≠ 0 hay

giai bai 21 trang 54 sgk toan lop 9 tap 1 - loi giai 1

Theo đề bài ta có b ≠ b’ (vì 3 ≠ -5)

Vậy đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi a ≠ a’ tức là:

m = 2m + 1 => m = – 1

Kết hợp với điều kiện trên ta thấy m = -1 là giá trị cần tìm.

b) Đồ thị của hai hàm số y = mx + 3 và y = (2m + 1)x – 5 là hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi:

m ≠ 2m + 1 => m ≠ -1.

Kết hợp với điều kiện trên, ta có:

giai bai 21 trang 54 sgk toan lop 9 tap 1 - loi giai 2

BAIVIET.COM

Giải bài 21 Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1
5 (100%) 4 Votes
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Back To Top