Giải bài 21 Trang 111 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 21 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Đề bài 21 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Vẽ đường tròn (B; BA). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Lời giải câu 21 Trang 111 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 21 trang 111 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)