Giải bài 20 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 20 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Đề bài 20 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| – |-4| b) |-7| . |-3|

c) |18| : |-6| d) |153| + |-53|

Lời giải câu 20 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 20 Trang 73 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)