Giải bài 20 Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Giải bài 20 Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1 phần Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau trong sách giáo khoa toán 9 tập 1.

Đề bài: Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x + 2  ;  b) y = x + 2  ;  c) y = 0,5x – 3

d) y = x – 3  ;  e) y = 1,5x – 1  ;  g) y = 0,5x + 3

Lời giải: Bài 20 (Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1)

– Các đường thẳng cắt nhau khi có a ≠ a’. Ta có ba cặp đường thẳng cắt nhau là:

a) y = 1,5x + 2 và b) y = x + 2 (vì có 1,5 ≠ 1)

a) y = 1,5x + 2 và c) y = 0,5x – 3 (vì có 1,5 ≠ 0,5)

a) y = 1,5x + 2 và d) y = x – 3 (vì có 1,5 ≠ 1)

– Các đường thẳng song song khi có a = a’ và b ≠ b’. Ta có các cặp đường thẳng song song với nhau là:

a) y = 1,5x + 2 và e) y = 1,5x – 1 (vì có 1,5 = 1,5 và 2 ≠ -1)

b) y = x + 2 và d) y = x – 3 (vì có 1 = 1 và 2 ≠ -3)

c) y = 0,5x – 3 và g) y = 0,5x + 3 (vì có 0,5 = 0,5 và -3 ≠ 3)

BAIVIET.COM

Giải bài 20 Trang 54 SGK Toán lớp 9 Tập 1
0 đánh giá
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Back To Top