Giải bài 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 16: Dòng điện trong chân không.

Đề bài 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Vì sao chân không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo ra được dòng điện trong chân không?

Lời giải câu 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 2 Trang 99 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)