Giải bài 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề bài 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10:

Trọng tâm của một vật là gì ? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thí nghiệm.

Lời giải câu 2 Trang 99 SGK Vật lý lớp 10:

Trọng tâm của vật là điểm đặt vectơ trọng lực của vật.

Thí nghiệm là ta có thể đặt vật trên 1 cái đinh, nếu vật đó ít bị dao động nhất và không bị đổ, thì tại vị trí đầu đinh tiếp xúc với vật là trọng tâm của vật.

(BAIVIET.COM)