Giải bài 2 Trang 99 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 2 Trang 99 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài 2 Trang 99 SGK Toán Đại số lớp 10:

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

Giai bai 2 Trang 99 SGK Toan Dai so lop 10 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 99 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 2 Trang 99 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)