Giải bài 2 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 2.

Đề bài 2 Trang 99 SGK Lịch sử 7:

Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào ?

Lời giải câu 2 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 7:

– Giai cấp địa chủ, quan lại: có nhiều ruộng đất, là giai cấp bóc lột trong xã hội.

– Giai cấp nông dân: chiếm tuyệt đại đa số, là giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ trong xã hội.

– Tầng lớp thương nhân, thợ thủ công: ngày càng đông đảo, họ phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội coi trọng.

– Nô tì: là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, bao gồm cả người Việt, người Hoa và dân tộc ít người.

(BAIVIET.COM)