Giải bài 2 Trang 99 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 99 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 31: Kinh tế châu Phi (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 99 SGK Địa lí 7:

Quan sát các hình 31.1 và 29.1, cho biết:

– Tên một số cảng lớn ở châu Phi.

– Châu Phi có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu dân ở châu Phi.

giai bai 2 trang 99 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 99 SGK Địa lí lớp 7:

– Tên một số cảng lớn ở châu Phi: An-giê, Ca-xa-blan-ca, A-bit- gian, Đa-ca, Kêp-tao, Đuôc-ban, Môm-ba-sa.

– Châu Phi có 22 đô thị trên 1 triệu dân. Ba đô thị trên 5 triệu dân ở châu Phi là Cai-rô (Ai Cập) và La-gôt (Ni-giê-ri-a), An – giê (An – giê – ri).

(BAIVIET.COM)