Giải bài 2 Trang 98 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 98 SGK toán lớp 3, phần bài tập Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng.

Đề bài 2 Trang 98 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 98 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 2 Trang 98 SGK Toán lớp 3:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Sai.

d) Sai.

e) Đúng.

BAIVIET.COM