Giải bài 2 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.

Đề bài 2 Trang 98 SGK Sinh học 7:

Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về : tập tính và về môi trường sống ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7:

Chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống là nhờ :

– Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm điều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp.

– Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp chân khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ: chân bơi, chân bò, chân đào bới … phần phụ miệng thích nghi với kiểu nghiền, kiểu hút …thức ăn.

BAIVIET.COM