Giải bài 2 Trang 98 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 98 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 98 SGK Địa lí 8:

Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản ở nước ta.

Lời giải câu 2 Trang 98 SGK Địa lí lớp 8:

– Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý…).

– Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải.

– Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố là cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.

BAIVIET.COM