Giải bài 2 Trang 97 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 97 SGK toán lớp 3, phần bài tập Số 10000 – Luyện tập.

Đề bài 2 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900.

Lời giải câu 2 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

9300 ; 9400 ; 9500 ; 9600 ; 9700 ; 9800 ; 9900.

BAIVIET.COM