Giải bài 2 Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5.

Đề bài 2 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm :

a) 150 < …< 160 ;

b) 3575 < …< 3585 ;

c) 335 ; 340 ; 345 ; … ; … ; 360.

Lời giải câu 2 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

a) 150 < 155 < 160 ;

b) 3575 < 3580 < 3585 ;

c) 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355 ; 360.

(BAIVIET.COM)