Giải bài 2 Trang 96 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 96 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.

Đề bài 2 Trang 96 SGK Sinh học 8:

Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì ?

Lời giải câu 2 Trang 96 SGK Sinh học lớp 8:

Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và sự tiêu hóa là hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non gồm : đường, axit béo và glixêrin, các axit amin, các vitamin, các muối khoáng và nước.

BAIVIET.COM