Giải bài 2 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 30: Kinh tế châu Phi.

Đề bài 2 Trang 96 SGK Địa lí 7:

Tại sao công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi.

Lời giải câu 2 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7:

– Công nghiệp châu Phi chậm phát triển vì 4 nguyên nhân:

+ Trình độ dân trí thấp.

+ Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật.

+ Cơ sở vật chất lạc hậu.

+ Thiếu vốn nghiêm trọng.

– Các nước có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi là: Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri, Ai Cập,… nhờ thu hút được vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài, khắc phục được phần nào bốn nguyên nhân nói trên.

(BAIVIET.COM)