Giải bài 2 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài 2 Trang 95 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê.

Lời giải câu 2 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thủ công nghiệp

+ Nhà nước thành lập các quan xưởng, tập trung thợ giỏi sản xuất : tiền, vũ khí, thuyền chiến

+ Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

+ Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu…

+ Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,…

– Thương nghiệp

+ Nội thương: Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi. Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị, trung tâm buôn bán và làm nghề truyền thống.

+ Ngoại thương: Khá phát triển, nhiều bến cảng được xây dựng, vùng biên giới Việt – Trung hình thành các địa điểm buôn bán.

(BAIVIET.COM)