Giải bài 2 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 2 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 20: Sự ăn mòn kim loại.

Đề bài 2 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12:

Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hóa?

Lời giải câu 2 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12:

Giai bai 2 Trang 95 SGK Hoa hoc lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)