Giải bài 2 Trang 94 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 2 Trang 94 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất.

Đề bài 2 Trang 94 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giải các bất phương trình

Giai bai 2 Trang 94 SGK Toan Dai so lop 10 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 94 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 2 Trang 94 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 1

Giai bai 2 Trang 94 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 2

Giai bai 2 Trang 94 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 3

(BAIVIET.COM)