Giải bài 2 Trang 94 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 94 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

Đề bài 2 Trang 94 SGK Sinh học 7:

Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì:

Lời giải câu hỏi 2 Trang 94 SGK Sinh học lớp 7:

Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.

(BAIVIET.COM)