Giải bài 2 Trang 94 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 94 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Đề bài 2 Trang 94 SGK Địa lí 9:

Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?

Lời giải câu 2 Trang 94 SGK Địa lí lớp 9:

Đặc điểm phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ:

Có sự khác biệt giữa đồng bằng ven biển và vùng đồi núi phía tây.

+ Vùng ven biển phía đông: chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ là người Chăm; mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố, thị xã.

+ Vùng đồi núi phía tây: chủ yếu là các dân tộc: Cơ-tu, Ra-glai, Ba-na, Ê-đê,…; mật độ dân số thấp.

– Phải đẩy mạng công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây vì ở đây có tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sông các dân tộc cư trú ở đây còn gặp nhiều khó khăn.

BAIVIET.COM