Giải bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha.

Đề bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ 12:

Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện ba pha bốn dây.

Lời giải câu 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12:

Tác dụng của dây trung tính trong mạch điện ba pha bốn dây là:

– Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau → thuân tiện cho việc sử dụng đồ điện.

– Giúp điện áp trên các tải hầu như vẫn giữ được bình thường, không vượt quá điện áp định mức.

(BAIVIET.COM)