Giải bài 2 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.

Đề bài 2 Trang 93 SGK Sinh học 7:

Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm phân biệt sâu bọ với các chân khớp khác:

– Cơ thể được chia thành 3 phần: đầu, ngực, bụng.

– Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân bò và 2 đôi cánh.

BAIVIET.COM