Giải bài 2 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 3.

Đề bài 2 Trang 93 SGK Lịch sử 7:

Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn.

Lời giải câu 2 Trang 93 SGK Lịch sử lớp 7:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi do:

– Niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa yêu nước và tinh thần nhân đạo sáng ngời.

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vẻ vang là do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết toàn dân, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

– Có sự lãnh đạo của các nhà anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi,… với đường lối kháng chiến, chiến thuật tác chiến đúng đắn, sáng tạo.

– Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã biết dựa vào dân, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ dân tộc.

(BAIVIET.COM)