Giải bài 2 Trang 92 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 92 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi.

Đề bài 2 Trang 92 SGK Địa lí 7:

Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi?

Lời giải câu 2 Trang 92 SGK Địa lí lớp 7:

– Sự bùng nổ dân số.

– Xung đột tộc người.

– Đại dịch AIDS.

– Sự can thiệp của nước ngoài.

(BAIVIET.COM)