Giải bài 2 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV).

Đề bài 2 Trang 90 SGK Lịch sử 10:

Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.

Lời giải câu 2 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý – Trần:

giai bai 2 trang 90 sgk lich su lop 10 - loi giai 1

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông:

giai bai 2 trang 90 sgk lich su lop 10 - loi giai 2

Đánh giá cải cách hành chính của Lê Thánh Tông:

– Đây là cuộc cải cách hành chính toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương

– Cải cách nhằm tăng cường quyền lực của nhà vua

– Chứng tỏ nhà nước quân chủ chuyên chế dưới thời vua Lê Thánh Tông đạt mức độ cao và hoàn thiện.

(BAIVIET.COM)