Giải bài 2 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 2 Trang 9 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 1: Mệnh đề.

Đề bài 2 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 2 Trang 9 SGK Toan Dai so lop 10 – De bai

Lời giải câu 2 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10:

a) Mệnh đề đúng vì 1794 : 3 = 598

Mệnh đề phủ định: “1794 không chia hết cho 3”

b) Mệnh đề sai vì √2 là số vô tỉ

Mệnh đề phủ định: “√2 không phải là một số hữu tỉ”

c) Mệnh đề đúng

Mệnh đề phủ định: “π ≥ 3,15”

d) Mệnh đề sai vì | -125 | = 125 > 0

Mệnh đề phủ định: “| -125 | > 0”

(BAIVIET.COM)