Giải bài 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học.

Đề bài 2 Trang 9 SGK Sinh học 6:

Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

Lời giải câu 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 6:

Nhiệm vụ thực vật học là:

+ Nghiên cứu tổ chức cơ thể và các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sống của thực vật

+ Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

+ Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người, để từ đó tìm cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo và phát triển thực vật.

(BAIVIET.COM)