Giải bài 2 Trang 9 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 9 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.

Đề bài 2 Trang 9 SGK Địa lí 7:

Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và nêu nhận xét.

Tên nướcDiện tích (km²)Dân số (triệu người)
Việt Nam32931478,7
Trung Quốc95970001273,3
In-đô-nê-xi-a1919000206,1

Lời giải câu 2 Trang 9 SGK Địa lí lớp 7:

– Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị : người/km²).

– Tính mật độ dân số năm 2001:

Tên nướcMật độ dân số (người/km²)
Việt Nam239
Trung Quốc133
In-đô-nê-xi-a107

– Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a nhưng lại có mật độ dân số cao hơn vì đất hẹp, dân đông.

(BAIVIET.COM)