Giải bài 2 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang.

Đề bài 2 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10:

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Lời giải câu 2 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 2 Trang 88 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)