Giải bài 2 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 26: Châu Chấu.

Đề bài 2 Trang 88 SGK Sinh học 7:

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7:

– Hô hấp ở châu chấu: nhờ hệ thống ống khí xuất phát từ các đôi lỗ thở ở hai bên thành bụng, phân nhánh chằng chịt đem oxi tới từng tế bào.

– Hô hấp ở tôm sông: nhờ các lá mang ở đốt gốc các đôi chân ngực, lấy oxi trong nước rồi đưa vào cơ thể.

BAIVIET.COM