Giải bài 2 Trang 88 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 88 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi.

Đề bài 2 Trang 88 SGK Địa lí 7:

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

– Phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây theo gợi ý sau:

+ Lượng mưa trung bình năm, sự phân bố lượng mưa trong năm.

+ Biên độ nhiệt trong năm, sự phân bố nhiệt độ trong năm

+ Cho biết từng biểu đồ thuộc kiều khí hậu nào. Nêu đặc điểm chung của kiểu khí hậu đó.

giai bai 2 trang 88 sgk dia li lop 7 - de bai

– Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 sao cho phù hợp

giai bai 2 trang 88 sgk dia li lop 7 - de bai 2

Lời giải câu 2 Trang 88 SGK Địa lí lớp 7:

– Phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

+ Biểu đồ khí hậu A:

 • Lượng mưa trung bình năm: 1.244mm
 • Mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau
 • Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 7, khoảng 18ºC . Tháng mùa đông, nên đây là biểu đồ khí hậu của một địa điểm ở nửa cầu Nam.
 • Biên độ nhiệt trong năm khoảng 10ºC.
 • Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới

+ Biểu đồ khí hậu B:

 • Lượng mưa trung bình năm: 897mm
 • Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9
 • Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1, khoảng 20ºC. Tháng 1 – mùa đông, nên đây là biểu đồ khí hậu của một địa điểm ở nửa cầu Bắc
 • Biên độ nhiệt trong năm khoảng 15ºC.
 • Thuộc kiểu khí hậu: nhiệt đới

+ Biểu đồ khí hậu C:

 • Lượng mưa trung bình năm: 2592mm
 • Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau
 • Tháng nóng nhất là tháng 4, khoảng 28ºC. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 7, khoảng 20ºC. Đường biểu diễn nhiệt độ ít dao động và lại có mưa lớn nên đây là biểu đồ ở khu vực xích đạo.
 • Biên độ nhiệt trong năm khoảng 8ºC.
 • Thuộc kiểu khí hậu: xích đạo

+ Biểu đồ khí hậu D:

 • Lượng mưa trung bình năm: 506mm
 • Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 8
 • Tháng nóng nhất là tháng 2, khoảng 22ºC. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 7, khoảng 10ºC. tháng 7-mùa đông nên đây là biểu đồ khí hậu của một địa điểm ở nửa cầu Nam.
 • Biên độ nhiệt trong năm khoảng 12ºC.
 • Thuộc kiểu khí hậu: địa trung hải

– Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 sao cho phù hợp.

+ Biểu đồ C: vị trí Li-bro-vin

+ Biểu đồ B: vị trí Ua-ga-du-gu

+ Biểu đồ A: vị trí Lu-bum-ba-si

+ Biểu đồ D: vị trí Kep-tao

(BAIVIET.COM)