Giải bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 22: Hệ thống điện quốc gia.

Đề bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ 12:

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Lời giải câu 2 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12:

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.

+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.

+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.

(BAIVIET.COM)