Giải bài 2 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945.

Đề bài 2 Trang 86 SGK Lịch sử 9:

Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân ta thời kì này.

Lời giải câu 2 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 9:

Tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.

– Bài thơ “Đói” của Bàng Bá Lân.

(BAIVIET.COM)