Giải bài 2 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 86 SGK Lịch sử 10:

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

Lời giải câu 2 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10:

– Nguyên nhân thắng lợi:

+ Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân.

+ Sự lãnh đạo của Ngô Quyền, đặc biêt trong việc sử dụng nghệ thuật quân sự.

– Ý nghĩa lịch sử:

+ Nêu lên ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta

+ Xác định vững chắc nền độc lập của Tổ quốc

+ Đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành lại độc lập hàng chục thế kỉ. Đưa dân tộc bước sang một kỉ nguyên mới.

(BAIVIET.COM)