Giải bài 2 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 86 SGK Địa lí 8:

Từ kinh tuyến phía Tây (102ºĐ) tới kinh tuyến phía Đông (117ºĐ), nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến và chênh nhau bao nhiêu phút đồng hồ (cho biết mỗi độ kinh tuyến chênh nhau 4 phút).

Lời giải câu 2 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8:

Từ kinh tuyến phía tây (102ºĐ) tới kinh tuyến phía Đông (117ºĐ), nước ta mở rộng 15 độ kinh tuyến chênh nhau 60 phút đồng hồ.

BAIVIET.COM