Giải bài 2 Trang 84 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 84 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 26: Thiên nhiên châu Phi.

Đề bài 2 Trang 84 SGK Địa lí 7:

Xác định trên hình 26.1, hồ Vich-to-ri-a và sông Nin, sông Ni-giê, sông Công-gô, sông Dăm-be-di.

giai bai 2 trang 84 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 84 SGK Địa lí lớp 7:

Hồ Vích-to-ri-a nằm ở phía bắc sơn nguyên Đông Phi, Sông Nin nằm ở phía đông châu Phi, Sông Ni-giê nằm ở phía tây châu Phi , Sông Công-gô chảy qua bồn địa Công – gô, uốn mình hai lần qua xích đạo; Sông Dăm-be-di nằm ở phía đông nam Châu Phi

(BAIVIET.COM)