Giải bài 2 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 2 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Dân số nước ta.

Đề bài 2 Trang 84 SGK Địa lí 5:

Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.

Lời giải câu 2 Trang 84 SGK Địa lí lớp 5:

– Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả:

+ Gây khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm, nhu cầu của con người, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

+ Gây nhiều tệ nạn xã hội.

– Ví dụ: tăng dân số gây sức ép về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động.

(BAIVIET.COM)