Giải bài 2 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng.

Đề bài 2 Trang 83 SGK Sinh học 8:

Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ ” Nhai kĩ no lâu”.

Lời giải câu 2 Trang 83 SGK Sinh học lớp 8:

Nghĩa đen về mặt sinh học của thành ngữ “Nhai kĩ no lâu” là khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hóa càng cao, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu hơn.

BAIVIET.COM