Giải bài 2 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939).

Đề bài 2 Trang 83 SGK Lịch sử 11:

Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939.

Lời giải câu 2 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 11:

Nhận xét đặc điểm cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939:

Giai cấp lãnh đạo: Đảng Quốc đại

Con đường đấu tranh: Hòa bình, không sử dụng bạo lực.

Lực lượng tham gia: Học sinh, sinh viên, công nhân. Lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia.

(BAIVIET.COM)