Giải bài 2 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu.

Đề bài 2 Trang 82 SGK Sinh học 6:

Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Lời giải câu 2 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6:

Thoát hơi nước qua lá tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá. Đồng thời cũng làm cho lá được dịu mát, cây tránh khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

BAIVIET.COM